Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot - Sandra Eriks-Mynett

Privacybeleid persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot legt de volgende persoonsgegevens van u vast:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Verzekeringsnummer
 • Naam huisarts en/of specialist
 • Gezondheidsgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt
 

Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de dossierplicht. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) is Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot, als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het eventueel informeren van uw huisarts en/of specialist.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
   

Hoe wordt u geïnformeerd

 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot informeert u mondeling over hoe zij om gaat met uw persoonsgegevens.
   

Welke personen werken met het cliëntendossier?

 • Eigenaar van Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot, is Sandra Eriks-Mynett.
 • Zij is ZZP-er en de enige die toegang heeft tot de cliëntendossiers.
   

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot bewaart uw persoonsgegevens 10 jaar.
  Dit is de wettelijke norm.
   

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot deelt uw persoonsgegevens, alleen met uw toestemming, met derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling. Hierbij kunt u denken aan informatie aan uw huisarts en/of specialist.
 • Soms worden onderwerpen uit de praktijk, met collega’s of in intervisiegroepen, besproken. Dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar. 
   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 • U heeft recht op informatie over de verwerking van de gegevens.
 • U heeft recht op wijzigingen in of verwijdering van de gegevens, mits de wettelijke bewaartermijn niet (meer) van toepassing is. 
   

Zijn uw persoonsgegevens veilig

 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot werkt met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd met een wachtwoord.
 • Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van het cliëntendossier.
 • Uw therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.
 • Acupunctuurpraktijk San-Chi Akersloot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@san-chi.nl of tel.nr. 06-17378556